THE NR.1 KOI BRAND
Mijn winkelwagen
Items: 0Totaalprijs: € 0,-

Voerstops

Maxim Koiproducts is waarschijnlijk de enige voerproducent die adviseert om gedurende een periode uw Koi niet te voeren. Wat raar zult u zeggen; een voerproducent die iets adviseert waardoor hij minder voer verkoopt!" In het onderstaande stuk wordt uitgelegd waarom wij dat adviseren en wat de voordelen van een dergelijke voerstop zijn. In de loop van de 26 jaar dat Jos Aben professioneel bezig is met Koi, heeft hij verschillende zaken (proefondervindelijk) ontdekt. Eén van die zaken is het nut en voordeel van de voerstop.

Er is een aantal redenen om een voerstop in te lassen. Eén van die redenen is dat er mogelijk een minder positieve ontwikkeling plaats vind op de bouw van de Koi en de andere is een negatieve kleurontwikkeling van de Koi als gevolg van groei en het verblijf binnen.

Als de temperatuur hoger wordt zal uw Koi gaan groeien. Tijdens het groeien worden er tegelijkertijd reserves opgebouwd voor de wintermaanden. Met andere woorden: we voeren onze Koi in de zomermaanden om ze voor te bereiden op de wintermaanden. Voer waarvan niet alles gebruikt wordt om in de zomer te groeien, wordt opgeslagen als reserve. Door het voeren in de warme zomermaanden, komen deze reserves echter al snel op peil en na verloop van tijd zie je dat de Koi dikker en voller worden. Vaak worden ze buitenproportioneel dik en vol. Juist de torpedovorm die wij zo graag zien, verdwijnt dan helemaal.  Koi moeten wel in verhouding blijven en zodra ze een buikje krijgen is het tijd voor een voerstop.

Een punt waar veel onduidelijkheid over bestaat, is of, als een Koi in de breedte gaat groeien, dit nadelig is voor de lengtegroei en dus in de uiteindelijke grootte van de Koi. Inderdaad is de groei in de breedte nadelig voor de Koi. Indien de Koi namelijk in de breedte gaat groeien en men blijft gewoon door voeren, gaat het lichaam en frame zich hiernaar ontwikkelen. Indien men enkele weken stopt met voeren, kan men dit, niet altijd, maar wel vaak voorkomen of zelfs omkeren.

Door het voeren groeit de vis snel en moet hij het pigment aanvullen om gelijke tred te houden met de groei. Vaak is een te snelle en ongecontroleerde groei zeer negatief voor de pigmentcellen. Pigmentverlies wil zeggen dat de hoeveelheid pigment in de cel terugloopt. Dit pigmentverlies wordt ook wel veroorzaakt door het verblijven van een Koi binnen.

Bij Koi die korte tijd binnen zitten en al veel achteruitgang op hun pigment vertonen, mag men in dit verhaal niet meenemen. Indien een vis pas vier tot zes weken binnen zit en de kleur al duidelijk zichtbaar terugloopt, is dit een teken van een mindere pigmentkwaliteit en geen direct gevolg van het te lang binnen verblijven en hierbij zal een voerstop weinig tot geen effect hebben.

Door het stoppen met voeren, kan het pigment zich herstellen. Je ziet dat na enkele weken geen voer te hebben gehad, de pigmentatie dieper wordt. Dit komt doordat de pigmentcellen weer samentrekken en de hoeveelheid pigment zich weer aan kan vullen. Verliest de Koi teveel pigment en voert men gewoon door, dan kan dit onomkeerbaar zijn en de vis zeer snel laten verouderen op huidkwaliteit en pigment.

Bij de onderstaande foto´s zie je de terug komende pigmentatie na een voerstop.

     Koi (Showa) voor een voerstop. je ziet duidelijk dat de pigmentatie van de koi achteruit gegaan is en dat er een kleine mate van vervetting opgestreden is als gevolg van teveel Koivoer waardoor er koolhydraten zijn omgezet en opgeslagen in ongewenste reserves (vet).           Koi (showa) nadat hem 3 weken koivoer onthouden is. Je ziet de duidelijke verbetering in kleur en pigmentatie op de Koi (Showa). Ook de body van de Koi (Showa) is aanmerkelijk verbeterd terwijl de Koi ook nog aan lengte gewonnen heeft.le

 

Voerstops zijn het meest effectief bij 22- 24 graden Celsius en variëren in lengte tussen de 1 en 3 weken. Bij deze temperatuur worden alle reserves aangewend voor de groei en het aanvullen van het pigment. Soms groeit de Koi harder in het begin van de voerstop dan tijdens de voerperiode. Alle overbodige reserves worden verbrand ten behoeve van de groei en het aanvullen van het pigment. Eén van die ongewenste reserves is suiker, wat bij een voerstop bij hoge temperatuur meer verbruikt wordt dan bij een lagere temperatuur. Stoppen met voeren in de warme maanden heeft dus meer voordelen dan een voerstop bij een lagere temperatuur.

In de zomer adviseren wij om minimaal één voerstop toe te passen met als voorwaarde dat er stevig gevoerd is en er als gevolg daarvan gevaar dreigt voor een teruggang in kleur en body. Vaak wordt gezegd dat vissen daardoor teveel reserve verliezen en dus minder energie overhouden voor de wintermaanden. In de praktijk is gebleken dat de vissen veel meer uit het voer halen na de voerstop en dus ook vrij snel de "verloren reserves" weer opgebouwd hebben. De vissen groeien echter tijdens en na de voerstop zeer goed en er is geen sprake van meer uitval in de perioden na de voerstops. Er is zelfs sprake van iets minder uitval dan in vergelijkbare situaties waar geen voerstops werden doorgevoerd. Indien een voerstop tot minder reserves zouden leiden zou dit niet kunnen leiden tot meer groei en minder uitval.

Ook in onverwarmde vijvers waar het voerstop principe al jaren wordt toegepast zijn de resultaten van Koi beter dan zonder voerstop. Dit blijkt uit de vele vergelijkende tests op wetenschappelijke basis die de laatste 8 jaar op dit gebied zijn gedaan. De positievere resultaten gelden zowel voor jonge als oudere Koi.

Het is opvallend dat de vissen zich tijdens en kort na de voerstop beter ontwikkelen dan daarvoor. Belangrijk is wel ook om de tijd van de voerstop goed in te zetten om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. De keuze voor een voerstop hangt vooral af van de gemiddelde vis. Hebben ze een buikje ja of nee en blijft de kleur op peil.  

Toepassing 

Als de temperatuur hoog is verbranden de vissen hun reserves (voeding) veel sneller dan bij een lagere temperatuur. Dit houdt in dat een voerstop bij een watertemperatuur van 22 graden en hoger, 3 weken kan duren in tegen stelling tot lagere temperaturen. Bij watertemperaturen tussen de 18 en 21 graden adviseren van we een voerstop van 2 weken.

Bij een lange zomer waarbij de watertemperatuur langere tijd boven de 21 graden blijft, dient het de aanbeveling om twee maal een voerstop in te lassen. Hierbij dient wel de noodzaak zichtbaar te zijn in de zin van kans op vervorming van de body en/of pigmentverlies. Bij "normaal" tot weinig voeren is slechts één voerstop noodzakelijk.

In een jaar waar de watertemperatuur bijna een heel seizoen bijvoorbeeld niet boven de 19 graden uit komt is één voerstop genoeg. Dit omdat de vissen sowieso minder eten en dus minder groeien met kans op de nadelige effecten daarvan.

In de winter adviseren wij om zeker 6 a 8 weken te stoppen met voeren. Dit zorgt ervoor  dat het eventueel aanwezige overtollige  kuit in de vrouwelijk Koi wordt opgenomen in het lichaam zodat het kuit niet kan verstenen.